Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FZ1 Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Kinematika, dynamika hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa, mechanika kontinua, termodynamika, elektrické pole.

Požadavky:

Derivace a integrace jedné proměnné, práce s vektory, znalost pohybů přímočarého rovnoměrně zrychleného a rovnoměrného po kružnici, Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, Coulombův zákon, Ohmův zákon.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů hmotného bodu, soustav, tuhého tělesa, elementu kontinua. Zákony zachování energie a bilanční rovnice.

Studijní materiály:

Nováková D., Malá Z., Budinská Z.: Fyzika I, Praha, skriptum ČVUT, 2004; Nováková D., Malá Z.: Laboratorní cvičení z Fyziky I, Praha, skriptum ČVUT, 2006; Malá Z., Budinská Z., Králová R.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2002; Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium a Prometheus, Brno, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24035205.html