Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algebra a teorie grafů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ATGR Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Vektorový prostor, dimenze a báze vektorového prostoru, lineární zobrazení, matice, determinanty. Soustavy lineárních rovnic. Definice a základní pojmy z teorie grafů. Klasické problémy z teorie grafů (Eulerovské tahy, sedm mostů v městě Královci apod.). Strom a kostra grafu. Prohledání grafu do šířky a do hloubky. Základní minimalizační úlohy v ohodnocených grafech. Toky v sítích.

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy lineární algebry, základní minimalizační úlohy v ohododnocených grafech.

Studijní materiály:

Pytlíček J.: Lineární algebra a geometrie, skripta FJFI ČVUT, Demlová M., Pondělíček B.: Úvod do Algebry, skripta FEL ČVUT, 1999, Nagy J., Taufer J.: Algebra, skriptum ČVUT, 1997, Tuzar A., Maxa P., Svoboda V.: Teorie dopravy, skripta FD ČVUT, 1997, Kučera L..: Kombinatorické Algoritmy, SNTL, 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24034405.html