Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Telekomunikační systémy pro dopravní aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TSYD KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Nové trendy vývoje telekomunikačních systémů s důrazem na dopravní aplikace, telekomunikační služby požadovaných parametrů s využitím redundantní architektury, poskytování služeb garantované kvality, principy síťového buňkového uspořádání 1. a 2. generace.

Požadavky:

Znalost oboru telekomunikace na úrovni bakalářského studia na FD, telekomunikační systémy a jejich vlastnosti v souvislosti s dopravními aplikacemi, základy matematiky a fyziky na úrovni absolventa bakalářského studia technických oborů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aktualizace a prohloubení znalostí v oboru telekomunikačních systémů, objasnění konceptu řízení služeb poskytovaných na vícekanálových sítích, specifická řešení pro dopravní aplikace, vzájemné vazby mezi performačními parametry telekomunikačních a dopravních služeb.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007

Zelinka, T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9

Stallings, W.: Data and Computer Communications, 8/E, Prentice Hall, 2007, ISBN-13:9780132433105

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357106.html