Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Filosofie racionálního myšlení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11QRM Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Kurs má za účel ukázat filosofické pozadí lidského rozumového poznávání světa, od prvního empirického přístupu k logickému usuzování při řešení inženýrských úkolů až k jejich řešení pomocí přesných, zvláště matematických metod. Posluchačům se tím usnadní pochopení jednoty disciplín, zadaných během studia na technické škole.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23489705.html