Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo elektronických komunikací EU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YPEU KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Úvod do předmětu. Právní úprava infrastruktury (sítí a služeb) elektronických komunikací v Evropském společenství. Evropská unie jako hlavní pól evropské hospodářské prosperity. Evropská unie - základní pojmy. Primární právo, sekundární právo, terciální právo. Evropská dohoda (vyhláška MZV č. 7/1995 Sb.). Sbližování českého práva s právem Evropských společenství. Právo Společenství v oblasti infrastruktury (sítí a služeb) elektronických komunikací. Liberalizace sektoru telekomunikačních služeb. Historie tvorby právního předpisového rámce pro oblast telekomunikací („regulační rámec 1998“). Soubor regulačních předpisů 1998 - stav, rozsah, plnění. Revize souboru regulačních předpisů Společenství v oblasti telekomunikací v roce 1999; pravidelné hodnotící zprávy (rozbor). Návrh nového regulačního rámce sektoru elektronických komunikací. „Liberalizační“ a „rámcová směrnice“. Regulace a postavení regulátora. Licence a generální povolení. Přístup a propojování. Univerzální služba. Ochrana práv uživatelů. Tarify. Vzácné zdroje. Správa kmitočtového spektra. Číslovací plány. Právo přístupu. Ochrana osobních dat a soukromí ve službách elektronických komunikací. Neomezený přístup k linkám místních sítí. Ochrana konkurence. Stav práva ES v oblasti elektronických komunikací - další perspektivy a rozvoj, hlavní trendy. Doplňující právní předpisy (mediální oblast, ochrana konkurence, ochrana duševního vlastnictví). Společenství a Informační společnost. Přednáška a beseda se zástupcem GŘ pro Informační společnost Evropské komise (popř. Delegace Evropské komise v Praze) a odborníky z praxe. Alternativa - návštěva některého podniku, který bude poskytovat služby elektronických komunikací v liberalizovaném, konkurenčním prostředí. Porovnání stavu sektoru telekomunikací v ČR a EU. Mezinárodní spolupráce. Mapa podnikání v ČR. Další perspektivy. Alternativa - beseda s vedoucím představitelem ČTÚ a některé asociace. Shrnutí a závěr.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23486605.html