Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do fyziky pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11YUFP KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Struktura pevných látek, krystalová mřížka, úvod do pásové teorie pevných látek, elektron v periodickém potenciál. Blochova funkce. Brillonenovy zóny. Dynamika jednorozměrné mřížky. Fonomy. Tepelné vlastnosti pevných látek. Polovodiče vlastní, příměsové. Magnetické vlastnosti, paramagnetizmus, feromagnetizmus. Supravodivost.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23486205.html