Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Evropská standardizace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18YES1 KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Předmět obsahuje přednášky a semináře zahrnující vývoj evropské integrace v časovém úseku od 19. století do současnosti, a to jak v rovině hospodářské, tak vojenské a politické. Témata budou probírána komparativně v kontextu s dobovým vývojem z hlediska mocenské rovnováhy vzhledem k proměnám mezinárodních vztahů. Budou analyzovány předpoklady a počátky nadnárodní integrace, vznik poválečné evropské integrace z hlediska hospodářského (Sdružení uhlí a oceli, Euratom, bruselská smlouva, EHS), vojenského (Západní unie, Západoevropská unie, Evropské obranné společenství a jejich vztah k NATO) a politického (od EHS k Evropské unii s jejími orgány a pravomocemi).<br>     Předmět je součástí mezinárodního projektu Jeana Monneta „European Economics“.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23483705.html