Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doprava a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YDZP KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Integrující předmět spojující technické předměty s předměty zaměřenými na ekologii a životní prostředí. Jeho náplní jsou negativní dopady dopravy na životní prostředí, zejména hluk a vibrace, exhalace, znečišťování povrchových i podzemních vod, zábor a znehodnocování půdy a bariérový efekt. Vliv hluku na životní prostředí, vlastnosti zvukových vln, parametry ovlivňující intenzitu a šíření hluku, všeobecné podmínky snižování účinků hluku od dopravy. Měření hluku a vibrací. Stavby zabraňující šíření hluku. Vliv exhalací na životní prostředí, exhalace z dopravy. Bariérový efekt, územní systémy ekologické stability, metodika navrhování podchodů a zelených mostů (eko-duktů) pro zvěř. Praktická cvičení budou probíhat v laboratoři ekologie dopravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23432005.html