Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z mechaniky soustav v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18YVSM KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Princip virtuálních prací (PVP) a variační principy. Výpočet průhybů a pootočení podle PVP. Výpočetní modely zatížení. Zatížení pohyblivé. Řešení staticky určitých konstrukcí: nosník, rám. Staticky neurčité rámové konstrukce. Úvod do deformační metody. Příklady výpočtu konstrukcí. Nosník na pružném podkladě. Úvod do teorie desek a stěn. Podstata metody konečných prvků (MKP). Deformační varianta MKP. Výuka mechaniky konstrukcí programem CAL (Computer Assisted Learning).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23402805.html