Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočtové a fyzikální modelování soustav v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18YVFM KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Účel a vztah výpočtového a experimentálního modelování. Veličiny a jevy sledované experimentálně. Modelová podobnost. Metody užívané pro měření mechanických veličin. Měření na dopravních konstrukcích a modelech. Zpracování a hodnocení naměřených veličin. Výpočtové modely. Identifikace systému ve výpočtovém modelování. Programový systém ANSYS (MKP). Analýza dopravních konstrukcí. Generování modelu. Tvorba tělesa modelu. Generace prvků. Řešení úloh soustav v dopravě výpočtovým modelováním. Vyhodnocování výsledků. Příklady řešení konkrétních úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23402705.html