Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metoda konečných prvků (MKP) a její aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18YMKP KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Variační principy metody konečných prvků (MKP). Typy konečných prvků a jejich aplikace pro různé soustavy. Způsob tvorby matematického modelu soustavy. Zadávání okrajových podmínek a zatížení. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Preprocessor. Generování sítě konečných prvků. Postprocessor. Patch test. Numerická integrace. Řešení vybraných úloh konstrukčních soustav (prutová, deskostěnová apod.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23402305.html