Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář z mechaniky a materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18SMM Z 0 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Řešení výslednice, úloha ekvivalence a rovnováhy prostorové a rovinné soustavy sil. Vazby a výpočet reakcí hmotných objektů a složených soustav. Výpočet reakcí u nosníků (staticky určitých) a řešení průběhů vnitřních sil. Řešení osových sil u prutových soustav. Momenty setrvačnosti a deviační moment rovinných obrazců, včetně nalezení hlavních momentů setrvačnosti a elipsy setrvačnosti. Úvod do mechanických a technologických vlastností materiálů a jejich zkoušení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23400705.html