Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z dynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18SDN Z 0 0+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Sestavování pohybových rovnic způsobem Newtonovým a způsobem D´Alembertovým. Zákon o změně hybnosti a zákon o změně kinetické energie. Dynamika bodu a soustav hmotných bodů. Geometrické charakteristiky těles. Dynamika tělesa a soustavy těles - metoda uvolňování. Dynamika kyvadel. Základy vyvažování. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti (volné, tlumené, vynucené). Newtonova teorie rázu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23400605.html