Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do hardware počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YUHW KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět vykládá základní pojmy z architektury počítačů jako Von-Neumannova architektura, základní cyklus počítače, instrukční sada, zpracování instrukce (proudové zpracování) procesor, paměti, periferní zařízení. Část předmětu je věnována úvodu do logických systémů - návrhu kombinačních a sekvenčních obvodů. Jsou probírány základní fakta z oblasti aritmetiky počítačů (sčítání, násobení). Závěr předmětu je věnován zevrubně architektuře počítačů PC (procesory, sběrnice, konektory, ...).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23361305.html