Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Telekomunikační právo ČR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YTKP KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Úvod do předmětu. Právní úprava „telekomunikací“ v ČR. Programové prohlášení vlády ČR ze srpna 1998 ve vztahu k telekomunikacím a státnímu informačnímu systému. Informační společnost. Národní telekomunikační politika ČR. Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Prováděcí předpisy. Nařízení vlády č. 181/2000 Sb. Vyhlášky MDS č. 182/2000 Sb., MV č. 191/2000 Sb., MDS č. 195/2000 Sb. - 203/2000 Sb. Jednotná pravidla - národní kmitočtová tabulka a číslovací plán. Statut Českého telekomunikačního úřadu. Mediální zákonodárství ČR. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a autorský zákon. Ochrana obsahu. Ochrana hospodářské soutěže. Liberalizace sektoru telekomunikačních služeb v ČR. Mapa podnikání v sektoru telekomunikací a elektronických komunikací. Závěr a shrnutí, náročný zápočtový písemný test.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23361205.html