Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Snímače, akční členy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YSAC KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Náplní předmětu je rozvinutí systémových funkcí snímačů a akčních členů. Probírají se základy teorie měření a akčního působení. Dále principy a vybrané technologické a konstrukční realizace snímačů mechanických veličin a chvění včetně zvuku, elektrických a magnetických veličin a elektromagnetických vln, stavových veličin (teplota, vlhkost, vlivy prostředí), chemických veličin a toků částic. Z akčních členů je věnována pozornost zejména prvkům elektrickým (pro posuvný i rotační pohyb), pneumatickým i hydraulickým a rovněž akčním prvkům v pevné fázi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23360905.html