Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modely a objektově orientované programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YMOP KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Úvod. Rozdíly mezi spojitými a diskrétními systémy z hlediska modelování. Vývoj prostředků pro modelování diskrétních systémů. Objektově orientované programování - základní pojmy třída a instance, dědičnost, zapouzdřenost, polyformismus, práce se seznamy, pole objektů, kontejnerové objekty, násobná dědičnost. Praktický příklad použití objektově orientovaného programování - fuzzy simulační program New_K a jeho struktura, model provozu na železnici, model vnitřního prostředí lidského těla GOLEM.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23359905.html