Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy v

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YISD Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět je primárně zaměřen na racionální tvorbu a rozvoj informačních systémů (IS) a aplikaci informačních a komunikačních technologií (ICT) v dopravě ČR. Náplní předmětu jsou procesy sběru, přenosu, zpracování, distribuce, prezentace, ochrany a bezpečnosti informací, dat a znalostí v rámci různorodých IS v jednotlivých druzích dopravy. Zvýšená pozornost se věnuje koncepci globální architektury IS (GAIS), architekturám IS/ICT, strategickému rozvoji IS/ICT, informační politice státu, hierarchii správního řízení v ČR, globální architektuře hierarchického informačního systému dopravy (GAHISD) ČR, IS pro podporu řízení a rozhodování v dopravě (DSS, inteligentní DSS, ES, ZS, aj.), digitální (nové) ekonomice, e-komunikaci, e-veřejné správě, e-státu a zpracování semestrální práce.

Požadavky:

Přednášky: ústní zkouška

Cvičení: písemný test (min.5 bodů z 10), odevzdání a obhajoba semestrální práce (min.5 bodů z 10)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23359305.html