Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inteligentní doprav.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YID1 KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Inteligentní systémy, umělá inteligence, inteligentní řízení. definice a vymezení základních pojmů. Alternativní zachycení neurčitosti, fuzzy množiny, hrubé množiny, evoluce fuzzy logiky. Základní pojmy fuzzy logiky. Fuzzy množiny, fuzzy operace a fuzzy relace. Lingvistická proměnná, fuzzifikace a deluzifikace. Fuzzy systémy, aproximace funkcí pomocí fuzzy logiky, fuzzy implikace, systémy popsané pomocí pravidel fuzzy řízení. Příklady aplikací v dopravě (použití pro inteligentní dálnice, ABM systémy, optimální řízení spalovacích motorů, pružné řízení dopravních toků). Rozpoznávání, definice základních pojmů, základní metody příznakového rozpoznávání. Syntaktické metody rozpoznávání, generativní gramatiky, automaty a jejich použití na rozpoznávání, příklady použití metod rozpoznávání v dopravních aplikacích. Učící se systémy, metody strojového učení, algoritmy strojového učení, příklady aplikací v dopravě, adaptivní řízení. Umělá inteligence a její úlohy, aplikace umělé inteligence v dopravě, systémy pro podporu rozhodování, expertní systémy. Kvalitativní simulace, simulace slabě formalizovaných systémů, kognitivní mapy, inteligentní řízení a nástroje pro jeho popis.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23359105.html