Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14IS ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět se zabývá teoretickými i praktickými východisky a principy návrhu, tvorby a realizace informačních systémů (IS). Student se seznámí s terminologií, rozdělením a charakteristikou různých typů informačních systémů (procesní, transakční, znalostní, metainformační aj.), postupy projektování IS, technologií počítačového zpracování dat/informací, datovými strukturami a databázovými systémy a modely. Získá přehled o trendech vývoje technické infrastruktury IS a informačních technologií. Pochopí principy a účel tvorby architektury IS, role člověka v IS a možnosti hodnocení IS. Ve stručnosti se seznámí s principy tvorby, architekturou a standardy státního informačního systému.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23352705.html