Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vysokorychlostní želez.tratě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YVZT KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích. Výhody vysokorychlostní železniční dopravy. Výstavba sítě VRT v Evropě a ve světě (Jižní Korea, Japonsko). Geometrická poloha koleje na VRT (směrové a sklonové poměry). Železniční svršek na VRT (kolejnice, upevnění, pražce, kolejové lože, výhybky). Železniční spodek na VRT (zemní těleso, železniční mosty a tunely). Železniční stanice a výhybny na VRT. Železniční vozidla na VRT. Sdělovací a zabezpečovací zařízení na VRT. Možnosti výstavby VRT na území ČR. Návrh trasy VRT včetně návrhu výhybny (situace trasy, podélný řez, dopravní schéma výhybny, situace výhybny).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23338305.html