Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba a ochrana krajiny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YTOK KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Analýza krajinného systému jako základ jeho hodnocení. Metody hodnocení geoekologických stanovišť, klasifikace funkce, územní systémy ekologické stability, typy krajin. Homeostáze krajinných systémů, ochrana přírody, ekonomické a mimoekonomické využívání krajiny. Tvorba ÚSES, rekultivace, rekonstrukce, revitalizace a renaturalizace krajiny. Ochrana přírody jako součást komplexní péče o životní prostředí. Definice a historie ochrany přírody, obecná ochrana přírody, speciální ochrana přírody, regionální přehled o chráněných částech legislativa a organizace ochrany přírody. Ochrana přírody ve vztahu k technické činnosti v krajině.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23337805.html