Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rekonstrukce a údržba železničních zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YRUZ KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Struktura a organizace Českých drah, organizace a úkoly traťového hospodářství. Zásady stavby a údržby železničního spodku, příklad technologického postupu, sanace pražcového podloží a vlastní sestavení. Udržování železničního svršku: údržba kolejí, údržba výhybek, souvislé opravy a rekonstrukce železničního svršku, materiálové zabezpečení stavby a údržby železničního svršku. Zřizování a udržování bezstykové koleje: základní vztahy, zřizování, udržování, technologie svařování, poruchy bezstykové koleje a jejich odstraňování. Rekonstrukce železničního svršku: kolejí a výhybek, technologické postupy, výluky. Mechanizace traťových prací: čištění kolejového lože, stroje pro výměnu železničního svršku. Zhutňování a urovnávání kolejového lože, úprava geometrické polohy koleje, zjišťování geometrické polohy koleje, doprava materiálu. Inženýrské a řídící práce pro přípravu a provádění komplexních rekonstrukcí. Seznámení se sborníky výkonných norem pro tvorbu technologických postupů pro provádění komplexních rekonstrukcí železničního svršku a spodku. Zadání pro sestavení vlastního technologického postupu rekonstrukce železničního svršku, sestavení základních pracovních činností při rekonstrukci. Výpočet kubatur štěrkového lože, rozpis výkonů při jednotlivých pracích, tvorba denního technologického postupu. Návrh a zpracování celkového a denního technologického postupu. Sestavení harmonogramu nasazení strojů. Důvodová zpráva.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23337105.html