Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podzemní stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12YPS KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Základní geotechnické disciplíny. Rozdělení podzemních staveb. Názvosloví. Projekční parametry podzemních liniových staveb. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby. Klasifikace horninových masívů. Napjatost horninového masívu, horninové tlaky. Zatížení podzemních staveb. Dimenzování ostění podzemních staveb. Ražení a vystrojování štol. Ražení a vystrojování tunelů. Šachty a hloubené tunely. Isolace podzemních staveb. Údržba, sanace a rekonstrukce. „Case history“ - nejvýznamnější podzemní díla domácí i zahraniční.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23336605.html