Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Správa dopravní infrastruktury

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12SDI Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti studentů získané v nižších ročnících, zejména z hlediska základních prvků infrastruktury a částečně i provozu a jeho ekonomické stránky v jednotlivých oborech dopravy, a to v železniční a silniční jako významově dominantní a infrastrukturálně nejzávažnější, dále letecké a vodní dopravy po vnitrozemských dopravních cestách. Rovněž je zmíněna doprava produktovody a kombinovaná doprava. Důraz je kladen na správu dopravní infrastruktury ve vztahu ke státní správě na různých jejich úrovních a na financování údržby, oprav, rozvoje a modernizace infrastruktury. Z hlediska výhledových záměrů v rozvoji dopravní infrastruktury a souvisejících strukturálních změnách je v předmětu využito hlavních směrů dopravní politiky států EU a její porovnání s dopravní politikou ČR v oblastech dopravního podnikání, zpoplatnění použití dopravní cesty, harmonizace, privatizace, vztah k výkonu služeb ve veřejném zájmu, ekologizace dopravy včetně vlivu externích nákladů. Nejdůležitější součástí je otázka financování a posouzení proveditelnosti rozvojových projektů z hlediska financovatelnosti a využití finančních zdrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23332005.html