Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování komunikací 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12PRK2 KZ 3 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Návrh trasy silniční komunikace v měřítku 1:1000 s vykreslením situace, podélného profilu, vzorového příčného řezu a pracovních příčných řezů. Řešení odvodnění - příkopy a trubní propustky. Umístění svodidel. Zemní těleso v násypu a ve výkopu včetně stanovení kubatur zemních prací. Vykreslení hmotnice a stanovení střední rozvozné vzdálenosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23331705.html