Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logika a sémantika inženýrského myšlení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11QLS Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Kurs má za účel seznámit posluchače s obecnou logickou problematikou při užití přirozeného jazyka i přesných jazyků při řešení inženýrských úkolů. Budou vysvětleny logicko - sémantické základy přesného modelování inženýrské reality a dnešních vývojových trendů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23323205.html