Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11MS Z,ZK 4 2+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz o střední hodnotě rozptylu a podílu. Párový a nepárový T-test. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23322105.html