Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování obrábění na CNC strojích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341066 Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Jan Tomíček
Přednášející:
Jan Tomíček
Cvičící:
Pavel Novák, Jan Tomíček
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Zpracování modelů pro odlévání, resp. modelů dutin zápůstek do formy NC programů pro CNC řízenou frézku. Využití CAM systémů. Optimalizace drah nástrojů s ohledem na čas cyklu a dosaženou kvalitu obrobené plochy.

Požadavky:

Znalost technologií obrábění.

Osnova přednášek:

1. Úvod do 3D obrábění.

2. Postupy 3D obrábění.

3. Problematika importu modelů. Úprava modelů. Definice obráběcího nástroje a řezných podmínek pro nástroj.

4. Hranice a obrazce. Jejich význam a použití.

5. Pracovní roviny. Volba pracovních rovin a jejich význam. Obrábění ve 4D.

6. Správná volba technologie.

7. Volba technologických podmínek.

8. Simulace a verifikace.

9. Tvorba výstupů v CAMu.

10. Postprocesing a postprocesory.

11. NC kód a jeho úpravy, ověření NC kódu.

12. CAM a jeho zapojení do PLM.

13. Vývojové trendy strojního programování.

Osnova cvičení:

1. Úvod.

2. Postupy pro 3D obrábění. Hrubování.

3. Dokončování strategie.

4. Import modelu a jeho úprava. Definice řezných nástrojů a zadání jejich řezných podmínek.

5. Dokončování s použitím hranic a obrazců.

6. Postupy pro 4D obrábění. Hrubování, dokončování.

7. Práce na semestrální úloze.

8. Práce na semestrální úloze.

9. Práce na semestrální úloze.

10. Práce na semestrální úloze.

11. Práce na semestrální úloze.

12. Práce na semestrální úloze.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami programování CNC strojů.

Studijní materiály:

- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41066
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:F3-114
Tomíček J.
09:00–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
St
místnost T4:C2-133
Tomíček J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
Čt
místnost T4:F3-114
Novák P.
09:00–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
místnost T4:F3-114
Tomíček J.
11:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2278806.html