Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování obrábění na CNC strojích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341066 Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Zpracování modelů pro odlévání, resp. modelů dutin zápůstek do formy NC programů pro CNC řízenou frézku. Využití CAM systémů. Optimalizace drah nástrojů s ohledem na čas cyklu a dosaženou kvalitu obrobené plochy.

Požadavky:

Znalost technologií obrábění.

Osnova přednášek:

1. Úvod do 3D obrábění.

2. Postupy 3D obrábění.

3. Problematika importu modelů. Úprava modelů. Definice obráběcího nástroje a řezných podmínek pro nástroj.

4. Hranice a obrazce. Jejich význam a použití.

5. Pracovní roviny. Volba pracovních rovin a jejich význam. Obrábění ve 4D.

6. Správná volba technologie.

7. Volba technologických podmínek.

8. Simulace a verifikace.

9. Tvorba výstupů v CAMu.

10. Postprocesing a postprocesory.

11. NC kód a jeho úpravy, ověření NC kódu.

12. CAM a jeho zapojení do PLM.

13. Vývojové trendy strojního programování.

Osnova cvičení:

1. Úvod.

2. Postupy pro 3D obrábění. Hrubování.

3. Dokončování strategie.

4. Import modelu a jeho úprava. Definice řezných nástrojů a zadání jejich řezných podmínek.

5. Dokončování s použitím hranic a obrazců.

6. Postupy pro 4D obrábění. Hrubování, dokončování.

7. Práce na semestrální úloze.

8. Práce na semestrální úloze.

9. Práce na semestrální úloze.

10. Práce na semestrální úloze.

11. Práce na semestrální úloze.

12. Práce na semestrální úloze.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami programování CNC strojů.

Studijní materiály:

- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41066
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2278806.html