Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33KSI ZK 4 2P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Vývoj programového vybavení počítačů je složitá, nákladná, ale na druhé straně také velmi profitabilní činnost, které se věnují často velké týmy v rámci rozsáhlých projektů. Metody vývoje softwarového produktu a organizace příslušného procesu mohou odlišit úspěšné projekty a firmy od neúspěšných. Tyto metody představují vyšší stupeň znalostí a dovedností než je psaní jednoduchých programů, se kterými se studenti ve výuce základů programování setkávají.

Lze očekávat, že i studenti, kteří nestudují informatiku jako hlavní obor, budou v budoucnosti uplatňovat výsledky své práce ve formě rozsáhlých programů a se zásadami profesionální tvorby softwarových systémů budou konfrontováni.

Přednáška je přehledová a sleduje svojí strukturou hlavní fáze vývoje softwarového produktu. Dobrá znalost objektově-orientovaného programování je pro pochopení přednášky podmínkou a bude rozšířena o moderní metody, např. design patterns, adaptivní programování, aspektově-orientované programování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33KSI

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Softwarový produkt a proces

3. Analýza a modelování

4. Specifikace

5. Návrh

5.1. Softwarová architektura

5.2. Návrhové vzory

5.3. Adaptivní programování

5.4. Modularita

5.5. Aspektově-orientované programování

5.6. Grafické uživatelské rozhraní

6. Verifikace a testování

7. Softwarový vývojový proces

8. Konfigurace a správa verzí

9. Softwarové metriky

10. Softwarová kvalita

11. Údržba programových systémů a jejich další vývoj

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Ghezzi, C, Jazayeri, M., Mandrioli, D.: Fundamentals of Software Engineering. Pearson, 2003.

2.Sommerville, I.: Software Engineering. 8th Edition, Addison-Wesley, 2007.

3.Sommerville, I.: Software Engineering. 9th Edition, Pearson, 2011.

4.Pfleeger, S.L., Atlee, J.M.: Software Engineering. 3rd Edition, Pearson, 2006.

5.Kuchana, P.: Software Architecture Design Patterns in Java. Auerbach Publications, 2004.

6.Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to Software Testing. Cambridge Universit Press, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2222806.html