Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování v Javě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PJV Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět Programování v Javě uvede studenty do objektově orientovaného programování v programovacím jazyku Java. Kromě samotného jazyka budou probrány základní knihovny pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování.

Požadavky:

Základní programovací schopnosti v libovolném imperativním programovacím jazyce.

Osnova přednášek:

1. Primitivní datové typy a operace s nimi, úvod do OOP.

2. Objekty, konstruktory, popis API základních tříd a jednoho rozhraní.

3. Výjimky a příkaz assert, polymorfismus a RTTI ( Run Time Type Identification ).

4. Pole a API třídy java.util.Arrays, kolekce a související API, utility.

5. Vstup, výstup: základní pricipy pro ukládání dat, znakové x bytové proudy, vstupní x výstupní proudy, třída File, proudění rourou, serializace a deserializace objektů, komprese dat, třída RandomAccessFile, knihovny java.io a java.nio.

6. Vlákna a procesy, jejich interakce, synchronizace.

7.Síť a java.net, Java a Internet, základní pojmy (IP, TCP, URL, port DNS), socketové x datagramové spojení, klient - server architektura.

8. AWT, události: zásady návrhu grafického uživatelského rozhraní, knihovna java.awt, správci rozvržení, metrika, kontejnery a komponenty, Graphics, Font a Color. Delegační model zpracování událostí, Listenery a Adaptery, zdroje událostí, obslužné metody, Focus a MVC,

9. Swing, aplety a obrázky: řídící komponenty, informační komponenty, kontejnery, aplety, životní cyklus apletu, včlenění apletu do HTML stránky, předávání parametrů apletům, komunikace apletů mezi sebou, obrázky, vykreslení, transformace.

10. Databáze: připojení k databázím, typy připojení, JDBC, rozhraní Connection, Statement a ResultSet, vybrané příkazy SQL, datové typy SQL vs. datové typy Javy.

11. RMI = Remote Method Invocation, vnitřní a vnořené třídy.

12. Odlišné vlastnosti Javy 5 a starších verzí, pokročilé využití Enum, generika, použití, definice vlastních.

13. Dokumentace, JAR, logování, regulární výrazy.

Osnova cvičení:

1. Struktura třídy, první program v Javě, prostředí (IDE) NetBeans - projekt, balíček, třída, main.

2. Datové typy a operace s nimi, úvod do OOP.

3. Objekty, konstruktory, setry a getry, zapozdření.

4. Výjimky a příkaz assert, polymorfismus.

5. Pole a API třídy java.util.Arrays, kolekce.

6. Kolekce II, vstup, výstup, znakové x bytové proudy, vstupní x výstupní proudy, třída File, proudění rourou, serializace a deserializace objektů.

7. Vlákna a procesy, jejich interakce, synchronizace.

8.Síť a java.net, Java a Internet, socketové x datagramové spojení, klient - server architektura, producent - konzument a synchronizace.

9. Grafické uživatelské rozhraní, události: zásady návrhu grafického uživatelského rozhraní, knihovna java.awt, správci rozvržení, metrika, kontejnery a komponenty.

10. Listenery a Adaptery, zdroje událostí, obslužné metody, Swing, řídící komponenty, informační komponenty, kontejnery, aplety, obrázky, vykreslení, transformace.

11. Databáze: připojení k databázím, typy připojení, JDBC, rozhraní Connection, Statement a ResultSet, vybrané příkazy SQL, datové typy SQL vs. datové typy Javy.

12. Vnitřní a vnořené třídy - motivace a použití.

13. Výčtový typ Enum, pokročilé využití Enum, generika, použití, definice vlastních, dokumentace, JAR, logování, regulární výrazy.

Cíle studia:

Cílem je naučit studenty programovací jazyk Java a aktivní schopnost využívání knihoven Javy.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-PJV

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-PJV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2200806.html