Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rehabilitační inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBRI KZ 2 1P+1L anglicky
Vztahy:
Předmět 17ABBRI lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBBB
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Hozman
Cvičící:
Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Vozíky pro handicapované. Schodišťové plošiny, rampy, schodolezy. Kompenzační pomůcky. Úpravy automobilu. Bezbariérové prostory. Fyzioterapie a její zaměření na fyzikální terapii, ortotiku a protetiku, vybrané partie biomechaniky a ergonomii. Fyzikální terapeutické metody, technika užívaná v terapii. Náhrada senzorů a možnost komunikace s počítačem. Umělé orgány a související podpůrné oběhové přístroje. Implantabilní prostředky. Podstata telemetrie.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

A) prezentace a odevzdání projektu (konstrukčního návrhu) zaměřeného na zdravotnickou techniku, rehabilitační techniku čí zařízení, zpracovaného v prostředí SolidWorks v elektronické formě. Hodnocena je ze 70 % kvalita modelu a ze 30 % kvalita výkresu a jeho prezentace.

B) práce budou odevzdány do stanoveného termínu (upřesněno bude na prvním cvičení)

C) účast na cvičení (povolená jedna absence bez náhrady)

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, vozíky pro handicapované

2. Schodišťové plošiny, rampy, schodolezy

3. Kompenzační pomůcky

4. Úpravy automobilu pro handicapované

5. Bezbariérové prostory

6. Ortotika a protetika

7. Myoelektrické protézy

8. Tréninkové systémy

9. Diagnostika komplexních funkcí (vyhodnocování polohy a pohybu očí, hlavy a těla, systém SonoSens)

10. Technika pro fyzikální terapeutické metody

11. Lékařská přístrojová technika užívaná v terapii

12. Umělé orgány a náhrady tkání

13. Implantabilní prostředky

14. Sluchové náhrady

Osnova cvičení:

1. Podmínky zápočtu. Rozpis úloh. Základy zobrazování. Základy tvorby technické dokumentace.

2. SolidWorks - Prostředí a ovládání, skica.

3. SolidWorks - Díly, plechy.

4. SolidWorks - Povrchy, sestavy, sestavy varianty.

5. SolidWorks - Výkresy dílů, výkresy sestav.

6. SolidWorks - eDrawings a další přídavné moduly.

7. Udělování zápočtu. Prezentace zadané úlohy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený náhled na problematiku rehabilitačního inženýrství jako disciplíny, která se opírá o potřeby postiženého jedince. Student pak bude schopen pro efektivní a účelnou realizaci potřebných pomůcek syntetizovat znalosti a vědomosti z mnoha oborů technických, medicínských, ale i humanitních a ekonomických.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J., Chaloupka, J. Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2008.

[2] Hozman, J. a kol. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Dotisk 1. vydání. Praha: ČVUT, 2009.

[3] Rozman, J. a kol. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. 406 s.

[4] Poděbradský, J., Vařeka, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada, 1998. 264 s.

[5] Poděbradský, J., Vařeka, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada, 1998. 171 s.

[6] Votava, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha, Karolinum 2005, brož., 208 str., Dotisk 1. vydání.

[7] Capko, J. Fyziatrická léčba. Grada, Praha 1998. 396 s.

[8] Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, září 1995, ročník 2, 46 s.

[9] Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, říjen 1995, ročník 2, 36 s.

[10] Hupka, J. a kol. Fyzikálna terapia. Banská Bystrica: Osveta, 1993.

[11] Třeška, V. a kolektiv: Transplantologie pro mediky. Praha, Karolinum 2002, brož., 127 s., 1. vyd.

[12] Kompendium - rehabilitační inženýrství. http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/rhbengn/index.php

Doporučená literatura pro cvičení:

[1] VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. ISBN: 80-251-1314-0

[2] ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. ISBN: 80-7232-223-03.

[3] DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2182906.html