Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketing zdravotnické techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBMAT KZ 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy marketingu: marketing ve zdravotnictví: marketing dlouhoobrátkového zboží, marketing B-B a B-C.

Analýza: vnitřní analýza, analýza vnějšího prostředí, analýza konkurence

Produkt management, vývojový cyklus výrobku, životní cyklus výrobku, rozšířený produkt

Cena: stanovení ceny, struktura ceny

Komunikace: výstavy zdravotnické techniky, semináře a konference, inzerce, direct marketing.

Požadavky:

Podmínky pro absolvování předmětu:

A. Podmínkou pro absolvování předmětu je úspěšné vypracování případové studie a splnění testu.

B. Případová studie je zadána a zpracována v průběhu semestru, test probíhá ve zkouškovém období po absolvování předmětu.

C. Případovou studii zpracovávají studenti v týmu, hodnotí se výsledek celého týmu.

D. Za zpracování případové studie lze získat maximálně 40 bodů, pro úspěšné hodnocení v rámci předmětu je nutné hodnocení alespoň 20 bodů.

E. V testu lze získat maximálně 60 bodů, pro úspěšné absolvování testu je nutné získat alespoň 30 bodů.

F. Test obsahuje celkem 30 otázek hodnocených bodově 1 až 5 body.

Klasifikovaný zápočet, tj. celkové hodnocení z předmětu:

-hodnocení testu je jedním z faktorů celkového hodnocení předmětu,

-výsledná známka vzniká z aritmetického průměru hodnocení práce v semestru (případová studie) a z hodnocení testu.

Osnova přednášek:

1.Marketing: filozofie, systémy a základní pojmy

2.Cílová skupina: instituce zdravotnictví a sociální péče v ČR

3.Analýza vnějšího prostředí

4.Analýza vnitřního prostředí

5.Marketingová strategie a plánování

6.Politika produktu - produkt management

7.Marketing a management ve výrobním podniku

8.Cenová politika

9.Distribuce

10.Promotion a reklama

11.Komunikace a PR

12.Uvedení výrobku na trh

13.Mezinárodní marketing zdravotnické techniky

14.Shrnutí předmětu, opakování k tematickým blokům ke kl.z

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na:

- týmovou práci,

- přednášky externích expertů na jednotlivé marketingové disciplíny,

- aktuální informace ze zdravotnictví,

- konzultace k semestrálním projektům v rámci předmětu po skupinách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu zdravotnické techniky a jeho jednotlivými disciplínami. Důraz je kladen na produktový management, na podporu výrobku a vedoucí úlohu marketingu při zadávaní, řízení a oponování vývoje nových výrobků.

Do cvičení je zařazena exkurze do výrobního podniku zabývajícím se zdravotnickou technikou.

V části cvičení si studenti vyzkouší týmovou práci, která je vždy směřována přímo k poskytovatelům zdravotní nebo sociální péče nebo do prostředí firem podnikajících ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1] KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN: 80-247-0513-3

[2] KOTLER, P.: Marketing management. 10. rozšířené vydání. 2001. ISBN: 80-247-0016-6

[3] EXNER, L. a kol.: Strategický marketing zdravotnických zařízení, Praha: Professional Publishing, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2179106.html