Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Software v bezpečnosti dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14SBD Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět je zaměřen na využití softwarů, jejichž cílem je podpora inženýrské práce v oblasti konstrukce a zkoušení vozidel, modelování dopravních systémů a GIS aplikace. Studenti se seznámí nejen s praktickým využitím softwaru, ale i s teoretickým základem, který je podkladem pro práci takových softwarů.

Požadavky:

Znalost práce s PC a OS Windows.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace software při řešení problémů v bezpečnosti dopravy.

Studijní materiály:

Literatura je v elektronické podobě připravována přednášejícím.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034206.html