Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Senzory a ovladače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SAO KZ 1 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Náplní předmětu je rozvinutí systémových funkcí snímačů a akčních členů. Principy a vybrané technologické a konstrukční realizace snímačů neelektrických veličin, elektrických a magnetických veličin a elektromagnetických vln. Prvky pro posuvný a rotační pohyb, pneumatické i hydraulické a akční prvky v pevné fázi.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Významnou součást bezpečnostních technologií tvoří snímače vnějších veličin a samozřejmě příslušné akční členy. Cílem předmětu je poskytnout frakventantovi potřebné znalosti této problematiky.

Studijní materiály:

Specifikována během výuky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034106.html