Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anatomie a mobilita člověka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18AMC ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Systém lékařských věd, život a jeho charakteristika. Orientace na lidském těle, topografická anatomie povrchu těla. Přehled tkání. Stavba a růst kostí. Kloubní spojení kostí. Stavba svalů. Nervový a oběhový systém. Struktura a mechanika svalově-kosterní soustavy. Dysfunkce a poškození lidských orgánů při dopravních nehodách. Mobilita poškozeného člověka, terapie, rehabilitace. Podmínky pro bezpečnost člověka v dopravě, ochranné pomůcky.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání informací o anatomii a stavbě lidského těla z hlediska mechaniky a dynamiky. Použití těchtno znalostí při analýze poškození těla v případě havárií apod.

Studijní materiály:

Míhat Özkaya, Margareta Nordin: Fundamentals of Biomechanics,Springer, 1999; J.Valenta a kol.: Biomechanika. Academia, Praha 1985; J.Tesař: Soudní lékařství. Avicentrum 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2033206.html