Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20GIL Z,ZK 6 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do geografických informačních systémů, vytváření modelu reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat, digitalizace, geografické souřadné systémy, mapové projekce, vektorová a rastrová reprezentace, prostorové algoritmy a operace, obecné a dopravní úlohy v GIS. Principy lokalizace, základy družicové lokalizace, performační lokalizační parametry, zpracování polohových informací, digitální mapové podklady pro navigaci, základy navigačních systémů, dynamické navigační systémy, aplikace navigačních systémů.

Požadavky:

znalost problematiky databázových systémů, znalost ITS systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních systémů se zvláštním zřetelem k problematice dopravy a telekomunikací. Seznamuje posluchače s nástroji pro zprávu a analýzu geografických dat a přiblíží úlohy řešené v této problematice. Seznámit studenty s principy lokalizačních a navigačních systémů a možnosmi jejich použití v ITS.

Studijní materiály:

Geografické informační systémy a jejich využití ve stavebnictví / Jaroslav Smutný, Brno : VUT 2001

Geografické informační systémy 10 / Jan Kolář, Praha : ČVUT, 1997

Matematická kartografie 10 / Petr Buchar, Vladislav Hojovec, Praha : ČVUT, 1996

Ivo Steiner, Jiří Černý. GPS od A do Z. Praha, eNav, 2003.

Přibyl, Pavel. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2030906.html