Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář Počítačové Grafiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP39SPG Z,ZK 4 2P+2S
Garant předmětu:
Jiří Bittner
Přednášející:
Jiří Bittner, Daniel Sýkora
Cvičící:
Jiří Bittner, Daniel Sýkora
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Seminář počítačové grafiky seznámí studenty s vybranými výzkumnými tématy počítačové grafiky jako jsou efektivní zobrazovací metody, modelování povrchů a jejich optických vlastností, simulace fyzikálních jevů, geometrické modelování a animace. Seminář se věnuje i grafickým technikám využívaným v příbuzných oborech jako je zpracování obrazu, počítačové vidění a interakce člověka s počítačem podle konkrétních témat doktorských projektů studentů předmětu. Cílem předmětu je jednak přiblížit vybraná témata studentům a zároveň pomocí rozboru kvalitních výzkumných prací rozvíjet schopnost vědecké práce v oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP39SPG

Požadavky:

Žádné prerekvizity.

Osnova přednášek:

Rámcový plán témat:

1. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Algoritmy

2. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Modely povrchů

3. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Pokročilá témata

4. Datové struktury pro syntézu obrazu - Objektové hierarchie

5. Datové struktury pro syntézu obrazu - Prostorová dělení

6. Urychlování metod sledování paprsku - Část I

7. Urychlování metod sledování paprsku - Část II

8. Zobrazování v reálném čase - Algoritmy

9. Zobrazování v reálném čase - Optimalizační techniky

10. Interaktivní manipulace obrazu - Část I

11. Interaktivní manipulace obrazu - Část II

12. Modelování přírodních jevů - Část I

13. Modelování přírodních jevů - Část II

Osnova cvičení:

1. Introduction and paper assigment

2. Work on presentations

3. Work on presentations

4. Presentation and discussion of paper 1

5. Presentation and discussion of paper 2

6. Presentation and discussion of paper 3

7. Presentation and discussion of paper 4

8. Presentation and discussion of paper 5

9. Presentation and discussion of paper 6

10. Presentation and discussion of paper 7

11. Presentation and discussion of paper 8

12. Discussion of reviews

13. Reserve

Cíle studia:

Cílem předmětu je jednak přiblížit vybraná témata studentům a zároveň pomocí rozboru kvalitních výzkumných prací rozvíjet schopnost vědecké práce v oboru.

Studijní materiály:

[1] Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys. Physically Based Rendering 3rd edition. Morgan Kaufmann, 2016.

[2] Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman. Real-Time Rendering 3rd Edition, A. K. Peters, Ltd., 2008.

[3] Conference and journal publiactions related to PhD thesis topics of course participants

Poznámka:
Další informace:
https://dcgi.fel.cvut.cz/cs/study/spg
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-409

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
GastroLab
místnost KN:E-409

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
GastroLab
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1993506.html