Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce kolejových vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211052 ZK 4 4P+0C česky
Garant předmětu:
Josef Kolář
Přednášející:
Tomáš Heptner, Josef Kolář
Cvičící:
Tomáš Heptner, Josef Kolář
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Získání znalostí o konstrukcích nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pevnostní požadavky na skříně vozidel, řešení interiéru, stanoviště strojvedoucího a strojovnu. Parametry a konstrukční řešení vozidel pro příměstkou, regionální, rychlíkovou a vysokorychlostí dopravu a vozidel MHD .

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211052_KKV .

Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Pro získání přihlášení ke zkoušce je požadována 50% účast na přednáškách. Je-li účast na přednáškách nižší, musí být omluvena potvrzením od lékaře.

Osnova přednášek:

1. týden - Brzdová výzbroj železničních vozidel. Mechanická část. Třecí materiály a jejich vlastnosti. Principiální schémata pneumatické části. Základní komponenty. Požadavky na účinek brzdy. Brzdicí váha a způsoby jejího stanovení.

2. týden - Hydromechanický a hydrodynamický přenos výkonu v pohonech kolejových vozidel.

3. týden - Hydrostatický přenos výkonu v pomocných pohonech kolejových vozidel.

4. týden - Spřahování kolejových vozidel - druhy. Komponenty jednotlivých druhů spřahování - nárazníky, šroubovky, centrální spřáhla. Druhy vypružovacích ústrojí, jejich konstrukce a vlastnosti.

5. týden - Hrubé stavby skříní kolejových vozidel. Materiály a technologie výroby. Zásady návrhu a dimenzování. Skříně nákladních vozů. Vozidla pro kombinovanou dopravu silnice - železnice.

6. týden - Skříně lokomotiv a motorových vozů a jednotek. Strojovna, stanoviště strojvedoucího. Crash požadavky.

7. týden - Skříně vozidel pro osobní dopravu a jejich vybavení.

8. týden - Vytápění, větrání a klimatizace vozidel pro osobní dopravu. Základy dimenzování, základní koncepce a jejich praktické realizace. Zásobování osobních vozů energií.

9. týden - Vývojové tendence v řešení skříní a pojezdu hnacích vozidel typu.

10. týden - Motorové vozy a jednotky - základní koncepce jejich uspořádání. Hnací agregáty motorových vozů.

11. týden - Tramvaje a vozidla metra - požadavky na jízdní vlastnosti. Vedení dvojkolí ve žlábkové koleji. Druhy a rozdělení vozidel. Přehled konstrukcí s komentovanými ukázkami.

12. týden - Vysokorychlostní osobní doprava. Požadavky na systém jako celek. Řešení vozidel pro vysokorychlostní osobní dopravu.

13. týden - Nekonvenční vysokorychlostní vozidla, nekonvenční systémy nesení a vedení vozidel a vyvíjení tažných sil, lineární motory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí o konstrukcích nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pevnostní požadavky na skříně vozidel, řešení interiéru, stanoviště strojvedoucího a strojovnu. Parametry a konstrukční řešení vozidel pro příměstkou, regionální, rychlíkovou a vysokorychlostí dopravu a vozidel MHD .

Studijní materiály:

ČSN EN 12 667, EN 15 227, Směrnice TSI

Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.

Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991, Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A1-304
Kolář J.
Heptner T.

08:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 304

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903806.html