Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování technické dokumentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131041 ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá přípravou, zpracováním a kompletací technické dokumentace. Aplikací soustavy GPS (Geometrical Product Specifications) při realizaci výrobku (ČSN ISO 8015:2012; ČSN ISO 2768:1994; ČSN EN ISO 8062:2008; ČSN EN ISO 13920:2003; ČSN EN ISO 1101:2014; ČSN EN ISO 14405-2:2012; ČSN EN ISO 14405-1:2011; ČSN EN ISO 5459:2012), tj. od návrhu výrobku k jeho hospodárné výrobě, funkční spolehlivosti a přijatelné ceně. Metody správy dokumentace (databázové systémy, správa dat, management vývojových dat). Technická dokumentace v procesu vývoje vozu. Konstrukční nauka. Inovační inženýrství.

Požadavky:

Účast na přednáškách a odborných přednáškách ve firmách.

Osnova přednášek:

1) Úvod do GPS (Geometrical Product Specifications), Tolerování.

2) Geometrické tolerance (ČSN EN ISO 1101:2014).

3) Nejednoznačnost X jednoznačnost zadávání (ČSN EN ISO 14405-2:2012); Modifikátory u tolerování lineárních rozměrů (ČSN EN ISO 14405-1:2011).

4) Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen (ČSN EN ISO 5459:2012).

5) CETOL (MBtech).

6) Databázové systémy, správa dat; Práce v týmu.

7) Technická dokumentace v konstrukci; Exkurze.

8) Historie a současnost CAD v Technickém vývoji ŠKODA AUTO.

9) Technická dokumentace v procesu vývoje vozu (Škoda Auto).

10) Management vývojových dat ve ŠKODA AUTO.

11) Ukázky měření a vyhodnocení GT (Carl Zeiss).

12) Technické výstupy.

13) Konzultace a dotazy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Informace na první hodině.

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008.

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1902306.html