Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kmitání mechanických soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311074 ZK 4 3P+0C česky
Garant předmětu:
Václav Bauma
Přednášející:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Jan Zavřel
Cvičící:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Jan Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.

Přibližné metody diskretizace kontinua. Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání. Torzní kmity. Ohybové kmity. Krouživé kmity. Pružné ukládání strojů.

Ladění parametrů soustav. Řízené tlumení vibrací. Základy nelineárního kmitání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.

Přibližné metody diskretizace kontinua.

Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce.

Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání.

Torzní kmity.

Ohybové kmity.

Krouživé kmity.

Pružné ukládání strojů.

Ladění parametrů soustav.

Řízené tlumení vibrací.

Základy nelineárního kmitání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.

Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

Stejskal V., Stejskal S.: Mechanika výrobních strojů a zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.

Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B (skripta). Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-136
Bauma V.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 136
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1900506.html