Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Návrh a projektování databází

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1NB KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Studenti v rámci předmětu navrhnou cvičnou databázi jakožto součást informačního systému. Nad touto databází posléze vytvoří základní grafické rozhraní a naprogramují požadované chování aplikace.

Požadavky:

znalost základní DB terminologie, obecného relačního databázového systému a postupu pro návrh struktury databáze, základní znalost jazyka SQL - příkazy ze skupiny DML

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání dovedností pro návrh a tvorbu databáze jakožto součásti informačního systému.

Studijní materiály:

HERNANDEZ Michael J.: Návrh databází. Praha. Grada Publishing, 2006

GROFF James R., WINBERG Paul N.: SQL. Kompletní průvodce. Brno. Computer Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1894206.html