Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pohony kolejových vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211146 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Josef Kolář
Přednášející:
Josef Kolář
Cvičící:
Josef Kolář
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Základní koncepce řešení pohonů kolejových vozidel a jejich vliv na adhezní a jízdní vlastnosti

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211146_PKV .

Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu, resp. zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 75% účast na přednáškách a cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.

Osnova přednášek:

1. týden - Energetika železniční dopravy. Měrná spotřeba energie, výsledná účinnost trakční soustavy, motorová trakce - účinnost dle typu přenosu výkonu, napájení elektrických drah, výsledné diagramy.

2. týden - Trakční výkon a trakční charakteristika kolejového vozidla. Rozjezd vozidla - účinnost při rozjezdu, rekuperace. Kontrola oteplení el. strojů a silových obvodů.

3. týden - Statické a kvazistatické změny nápravových a kolových sil. Změny kolových sil způsobené účinkem hnacích sil - dvounápravové vozidlo.

4. týden - Změny kolových sil způsobené účinkem hnacích sil - čtyřnápravové vozidlo. Součinitel odlehčení dvojkolí, součinitel využití adhezní tíhy vozidla.

5. týden - Mechanické optimum - princip, konstruční řešení, adhezní vlastnosti vozidel .

6. týden - Základní principy pohonu dvojkolí a vnitřní síly v podvozku - pohon tlapovým motorem, pohony s nápravovou převodovkou, pohon dutou hřídelí.

7. týden - Zatížení kol a ložisek vlivem uložení pohonu dvojkolí v podvozku. Vliv setrvačných sil na změnu nápravového zatížení.

8. týden - Mechanická část pohonu dvojkolí - základní prvky a provedení. Individuální pohon dvojkolí tlapovým motorem.

9. týden - Individuální pohon dvojkolí nápravovou převodovkou. Odpružené pohony dvojkolí dutou hřídelí.

10. týden - Skupinový pohon dvojkolí.

11. týden - Ústřední pohon dvojkolí.

12. týden - Řešení pohonů dvojkolí u vysokorychlostních vozidel.

13. týden - Konstrukční uspořádání pohonů tramvají a nízkopodlažních tramvají.

Osnova cvičení:

Energetika železniční dopravy.

Rozdělení hnacích kolejových vozidel.

Změny nápravových a kolových sil - dvounápravové vozidlo.

Změny nápravových a kolových sil - čtyřnápravové vozidlo.

Mechanické optimum - princip řešení, konstrukce.

Adhezní vlastnosti kolejových vozidel.

Základní principy pohonu dvojkolí .

Vnitřní síly v podvozku.

Vozidla elektrické trakce - typy pohonu dvojkolí .

Mechanická část pohonů dvojkolí - základní prvky.

Pohon dvojkolí tlapovým motorem.

Odpružený pohon dvojkolí nápravovou převodovkou.

Odpružený pohon dvojkolí - pohon dutou hřídelí.

Skupinový pohon dvojkolí. Ústřední pohon dvojkolí.

Pohon dvojkolí u tramvajových podvozků

Cíle studia:

Získat základní informace o řešení pohonů a adhezních schopnostech kolejových vozidel.

Studijní materiály:

Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991

Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986

Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:B1-714
Kolář J.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Knihovna 12120
místnost T4:B1-714
Kolář J.
11:30–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Knihovna 12120
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1892206.html