Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Převodové ústrojí motorových vozidel I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211131 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Předmět shrnuje návrh, konstrukci a základní výpočty agregátů mechanických převodových agregátů osobních, nákladní vozidel a motocyklů.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211131_PUM1 .

Osnova přednášek:

1 - Koncepce převodovek

2 - Rozjezdové spojky

3 - Synchronizační spojky

4 - Základní funkce, rámcový popis návrhu a realizace ozubení, základní typy ozubených soukolí.

5 - Relativní pohyb, záběr ozubení, podmínky korektního záběru, rovinné a prostorové ozubení, praktické aplikace.

6 - Vytváření čelního evolventního ozubení (OČE) popis plochy boku zubu, tělesa zubu.

7 - Základní rovnice OČE a jejich aplikace. Typy interferencí, stručný popis.

8 - Záběrové poměry. Kontrolní rozměry OČE.

9 - Skluzové a silové poměry záběru, poruchy ozubení, kontrola únosnosti ozubených soukolí.

10 - Hypoidní soukolí, uspořádání, základní pravidla návrhu a aplikace.

11 - Kloubové hřídele; automatizace mechanických převodných ústrojí

12 - Spektra zatížení, výpočet ložisek, zkoušení převodných ústrojí

13 - Hnací ústrojí vozidel s pohonem všech kol

Osnova cvičení:

1 - Koncepce převodovek - výpočet odstupňování

2 - Rozjezdové spojky, výpočet.

3 - Synchronizační spojky. Návrh třecích členů.

4 - Základní funkce, rámcový popis návrhu a realizace ozubení, základní typy ozubených soukolí.

5 - Relativní pohyb, záběr ozubení, podmínky korektního záběru, rovinné a prostorové ozubení, praktické aplikace.

6 - Vytváření čelního evolventního ozubení (OČE) popis plochy boku zubu, tělesa zubu.

7 - Základní rovnice OČE a jejich aplikace. Typy interferencí, stručný popis.

8 - Záběrové poměry. Kontrolní rozměry OČE.

9 - Skluzové a silové poměry záběru, poruchy ozubení, kontrola únosnosti ozubených soukolí.

10 - Hypoidní soukolí, uspořádání, základní pravidla návrhu a aplikace.

11 - Kloubové hřídele; automatizace mechanických převodných ústrojí

12 - Spektra zatížení, výpočet ložisek, zkoušení převodných ústrojí

13 - Hnací ústrojí vozidel s pohonem všech kol

Cíle studia:

Rozumět a být schopen vytvořit vlastní návrh a výpočty mechanického hnacího ústrojí motorových vozidel.

Studijní materiály:

Svoboda Jiří: Teorie dopravních prostředků, skripta ČVUT

Vlk František: Převodová ústrojí motorových vozidel, nakladatelství VLK 2000

Lechner, Naunheimer: Automotive Transmissions, Springer Verlag 1999

Moravec Vladimír: Konstrukce strojů a zařízení II - čelní ozubená kola, Montanex 2001

Achtenová G.,, Klír V.:Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hříídele. Bakladatelství ČVUT 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1891106.html