Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie obrábění s CAM

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341063 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.

Požadavky:

Znalosti metod technologie obrábění.

Osnova přednášek:

1. Moderní CAD/CAM systémy.

2. Modelování v rovině.

3. Modelování v prostoru.

4. Práce na sestavě.

5. Úprava modelu a význam technologických přídavků.

6. Příprava partprogramu.

7. Definice polotvaru a souřadného systému.

8. Sestavení partprogramu pro frézování.

9. Význam a definice různých strategií obrábění.

10. Simulace a ladění partprogramu.

11. Postprocesing CL dat.

12. Generování NC programu.

13. Verifikace CL dat a NC programů.

Osnova cvičení:

1. CAD/CAM - modelování v rovině.

2. CAD/CAM - modelování v prostoru.

3. CAD/CAM - modelování v prostoru.

4. Sestavení partprogramu pro frézování.

5. Optimalizace drah pro hrubování.

6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.

7. Verifikace CL dat.

8. Verifikace NC programu.

9. Obrábění na CNC řízené frézce.

10. Obrábění na CNC řízené frézce.

11. Obrábění na CNC řízené frézce.

12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.

13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Cíle studia:

Seznámit studenty s možnostmi velkého CAD CAM systému.

Studijní materiály:

- Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41063
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1890206.html