Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická normalizace, jakost, metrologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342119 KZ 5 1P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Evoluce technické normalizace.

2. Udržitelný rozvoj.

3. Integrovaný management.

4. Audit.

5. Plánování kvality.

6. Operativní management kvality.

7. Odpovědnost za výrobek.

8. Lidský faktor.

9. Neustále zlepšování.

10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.

11. Geometrické požadavky na výrobky.

12. Metrologická dokumentace.

13. Národní metrologický systém.

Osnova cvičení:

Práce na semestrálním projektu

Cíle studia:

Získat schopnost pracovat s technickými normami, umět zabezpečit kvalitu a hodnocení pomocí metrologie. Význam normalizace ve výrobním procesu.

Studijní materiály:

Soubory evropských a mezinárodních technických norem

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C2119
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1890106.html