Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie zpracování plastů a kompozitů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331507 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s konvenčními a moderními technologie zpracování polymerních materiálů a kompozitů, jako jsou extruze, vstřikování a jeho modifikace, vyfukování, vakuové tvarování, technologie zpracování kompozitů RTM, VBM, pultruze, navíjení, ruční laminace, stříkání atd. Zároveň je podán přehled o zpracovávaných materiálech, jejich fyzikálních a technologických vlastnostech, o recyklaci. Historický kontext.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška, historie, materiály, zpracovatelské technologie a recyklace

plastů.

2.Reologie plastů.

3.Extruze plastových dílů. Stroje, linky, výrobky.

4.Technologie vstřikování plastů - technologie.

5.Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.

6.Další technologie zpracování plastů. Vakuové tvarování, vyfukování.

7.Kompozitní materiály - rozdělení, historie, vlastnosti, aplikace.

8.Technologie zpracování kompozitů.

9.Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.

10.Nanokompozity, kompozity s kovovou matricí, kompozity s termoplastickou

matricí, moderní makrokompozity a další trendy v oblasti kompozitů.

11.Recyklace kompozitních dílů.

12.Spojování plastů a kompozitů.

13.Shrnutí, diskuse. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, zadání referátů. Pozorování mikrostruktury a povrchu plastů a

kompozitů na výbrusech na světelném a na laserovém konfokálním

mikroskopu - amorfní polymer, semikrystalický polymer, částicový kompozit,

vláknový kompozit.

2.Zjišťování a měření vybraných vlastností vybraných polymerů. Zkouška v

ohybu, rázová zkouška, zkouška tvrdosti podle Shorea a podle Brinella,

stanovení hustoty.

3.Měření přechodových teplot. Mísení dvou polymerů. Spirálová zkouška.

4.Výroba dvou vzorových kompozitových dílů technologií ruční laminace. V jedné

formě s aramidovou tkaninou, v druhé formě s uhlíkovou tkaninou. Obě formy

vakuované a vytvrzované v peci.

5.Výroba dvou kompozitových dílů z prepregů. V jedné formě ze skelného prepregu,

v druhé z uhlíkového prepregu. Obě formy vakuované a vytvrzované v peci.

6.Odformování dílů, diskuse případných vad, odebrání vzorků pro zkoušku tahem,

obrábění. Zkouška tahem, vyhodnocení, porovnání.

7.Výroba trubek pomocí navíjení rovingu a ruční laminace. Výroba trubek s využitím

punčoch ze skla, uhlíku a aramidu.

Cíle studia:

Seznámit cílovou skupinu se základními polymenrími materiály a technologiemi jejich zpracování.

Seznámit cílovou skupinu s kompozitními materiály a technologiemi jejich zpracování.

Při praktických cvičeních názorně ukázat, vyzkoušet, změřit různé aspekty ze pracováním polymerů a kompozitů související.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C33024
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889706.html