Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie spojování a dělení materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331097 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Seznámení studentů se základními pojmy z oblasti spojování materiálů, popis principů jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení, informace z oblasti svařitelnosti nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, problematikou metalurgie svarového spoje a řízení svařovacího procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje

Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany

Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů

Napětí a deformace při svařování

Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování

Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA

Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách

Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování

Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití

Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek

Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace

Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem

Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů

Osnova cvičení:

Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje

Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany

Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů

Napětí a deformace při svařování

Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování

Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA

Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách

Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování

Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití

Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek

Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace

Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem

Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1991

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

Kuncipál a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889606.html