Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální technologie povrchových úprav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332025 KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Technologie speciálních povrchových úprav, progresivní technologie, trendy. Měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy. Konverzní vrstvy, mezioperační ochrana, anodická oxidace. Zkušebnictví a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, ověřování vlastností. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, speciální kluzné povlaky. Otěruvzdornost, tribologické vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Výroba forem pro strojírenské technologie metodami povrchových úprav. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povlaky s obsahem nanočástic. Likvidace odpadních vod a environmentální problematika. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Požadavky:

Vypracování praktického referátu

Vypracování a prezentace semestrální práce

Úspěšné absolvování zápočtového testu

Účast na exkurzi (-ích)

Docházka - maximálně 2 omluvené absence

Osnova přednášek:

1. Úvod do speciálních technologií povrchových úprav, progresivní technologie, trendy.

2. Předúpravy povrchu v souvislosti s novými technologiemi povrchových úprav, mezioperační ochrana.

3. Slitinové a kompozitní povlaky.

4. Silné galvanické povlaky.

5. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů, v elektrotechnice.

6. Ekologické aspekty technologií povrchových úprav včetně předúprav.

7. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Osnova cvičení:

1. Principy ochrany povrchových úprav, funkční vlastnosti povlaků, zadání semestrálních prací

2. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy - praktické

3. Konverzní vrstvy (alkalické černění, fosfátování, .), inhibitory koroze - praktické

4. Anodická oxidace (tvrdá anodická oxidace, dekorativní anodická oxidace) - praktické

5. Vybrané technologie galvanického pokovení - praktické

6. Galvanoplastika - praktické

7. Žárové nástřiky (metalizace) - praktické

8. Kompozitní a funkční povlaky, speciální kluzné povlaky, kontrola tribologických vlastností - praktické

9. Povlaky s obsahem nanočástic - praktické

10. Likvidace odpadních vod, neutralizační stanice - praktické

11. Kontrola kvality v oblasti povrchových úprav, environmentální zkušebnictví - praktické

12. Audiovizuální podpora studia STPÚ pro vybrané technologie povrchových úprav (popřípadě exkurze)

13. Prezentace semestrálních prací

14. Závěrečné cvičení, shrnutí studia, kontrola laboratorních úloh

Cíle studia:

Seznámení se speciálními technologiemi povrchových úprav po stránce teoretické i praktické. Samostatná činnost při návrhu technologie povrchové úpravy v semestrální práci.

Studijní materiály:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Podklady pro přednášky i cvičení umístěné na webu Ústavu strojírenské technologie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889506.html