Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332114 KZ 5 0P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti výrobních technologií tváření, slévání a svařování.

Základní charakteristika softwarů FORGE, PAMSTAMP, QForm, Novacast, ProCAST, MagmaSoft a SYSWELD s prezentací vybraných ukázek.

Požadavky:

Ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání technického směru.

Požadavky na ZS 2017/18

Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)

Harmonogram a kontrolní dny dle harmonogramu v zadání na

http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114

Odevzdání zpráv dle zadání a požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114

Důležité termíny:

Nejzazší termín odevzdání první verze zprávy je do 23:59:59 dne 10.1.2018.

Výsledky zhodnocení zprávy budou sděleny nejpozději do 20.1.2018.

Nejzazší termín odevzdání oprav je do 23:59:59 dne 30.1.2018

Požadavky na ZS 2014/15

Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)

Odevzdání zpráv dle požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/PR2/Kriteria%20hodnoceni%20Projekt%202.pdf

Důležité termíny:

Nejzašší termín odevzdání první verze zprávy je do 11.12.2014

Opravy nejpozději zaslat do 9.1.2015 23:59.

Osnova přednášek:

Možnosti využívání numerické simulace v oblasti tváření, slévání a svařování kovů.

Osnova cvičení:

1. Základy konstrukce výkovků a odlitků

2. Úvod do simulace v oblasti slévárenství s využitím NovaCAST

3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku a odlitku z litiny s kuličkovým grafitem

4. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku

5. Úvod do simulace zápustkového kování

6. Základní možnosti softwarů QForm a FORGE v oblasti kování

7. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace

8. Simulace - možnost změny parametrů

9. Prezentace využití softwaru Magmasoft ve slévárenství

10. Prezentace využití softwaru Procast ve slévárenství

11. Prezentace softwaru SYSWELD v oblasti svařování

12. Prezentace softwarů FORGE a PAMSTAMP v oblasti tváření kovů

13. Vyhodnocení simulace, porovnání jednotlivých softwarů

Cíle studia:

Získání praktických znalostí v oblasti využívání počítačové podpory ve tváření, slévání a svařování kovů.

Studijní materiály:

1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM

2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889406.html